torstai 26. huhtikuuta 2018

Rukouksesta se alkoi
Timo Rämä (toim.)
Rukouksesta se alkoi.

Kymenlaakson Ev.lut.  Kansanlähetys 50 vuotta.

Kouvola 2018. 
138s.+ kuvaliite

Kansanlähetyksen perustamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Kansanlähetys on liitto-organisaatio, joka koostuu 17 itsenäisestä piirijärjestöstä, jotka on perustettu vähän eri aikoina. Kymenlaakson Kansanlähetyksen perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.

Timo Rämä on toimittanut juhlakirjan, joka kertoo piirin synnyn, vaiheita sekä avaa lähetystyön näkymiä. Piirin erikoinen lähtölaukaus oli Kymenlaaksossa syntynyt nuorisoherätys, joka kosketti nk. suuria ikäluokkia.  

Alussa oli poikkeuksellista kokoontuminen konkurssiin menneessä elokuvateatterissa, jonka nimi vaihdettiin Kino-Tähdestä Kointähdeksi. Tämän yhteydessä kuulin itsekin ensi kertaa Kansanlähetyksestä ollessani 1960-luvun lopulla sukulaismatkalla Kouvolassa.

Kansanlähetyksen alkuajan näky oli herätyksen kanavoituminen lähetystyöhön. Tämä näyttää toteutuneen vuosikymmenten aikana runsain määrin.

Juhlakirja tiivistää piirin työn ja siinä mukana olleiden vapaaehtoisten toiminnan työssä syntyneitä kipukohtia sivuuttamatta. 

Alkuajan nuoriherätys katsoi tulevaisuuteen. Tämän hetken suuri kysymys on näyn siirtäminen nuorelle sukupolvelle.


maanantai 19. maaliskuuta 2018

Evankeliumi etenee Venäjän sydänmailla


 Rovasti Konstantin Subbotin (vas.) kertoi uutisia Venäjän sydänmailta. Tulkkina toimi Mikael Halleen.

Kansanlähetysopistolla Ryttylässä järjestettiin Idäntyön päivät 16.-18.3.2018. Päivillä kuultiin viestejä Venäjältä ja muualta Itä-Euroopasta.

Lauantaina rovasti Konstantin Subbotin kertoi seurakuntien elämästä Venäjän sydänmailla. Näillä alueilla tarkoitetaan Ural-vuoristosta länteen ulottuvaa aluetta. Esim. Uralin rovastikunnan alue on laajuudeltaan 3000km.  Seurakuntien välimatkat ovat suuret. Subbotinin mukaan näillä alueilla elää "varsinainen Venäjä".

Konstantin Subbotin kertoi venäläisen yhteiskunnan haasteista, jossa ihmisillä ei ole aina tietoa kristillisestä uskosta tai tieto ei aina osu oikeaan. Hän kertoi vapaaehtoistyön ryhmästä, joka on ensimmäinen askel seurakuntaan.Venäläisissä seurakunnissa on myös aktiivista leiritoimintaa.

Subbotinilla on yhteyksiä myös paikalliseen yliopistoon ja opiskelijamaailmaan. Venäjällä suhteet eri tahoille merkitsevät paljon.

Inkerin kirkko sai hiljattain Kazaniin uuden kirkkorakennuksen. Kazan on Tatarstanin pääkaupunki  Venäjän islamilaisella alueella.

Inkerin kirkolla on yli 80 seurakuntaa eri puolilla maata.  Kirkko on saanut nuorta papistoa, joka etsii mahdollisuuksia viedä evankeliumia omassa yhteiskunnassaan.


Inkerin kirkosta saa lisätietoa mm. Inkerin kirkko -lehden kautta. Pastori Juha Saari toivoi, että Inkerin kirkko -lehden venäjänkielinen laitos löytäisi tilaajia ja lukijoita myös  Suomen puolelta. Samannimiset lehdet ovat sisällöltään erilaisia.

Korjattu 20.3.  Uralin rovastikunnan ja Venäjän sydänmaan Ural -vuoriin nähden sijaintia koskeva kohta.

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Lähetysnäky elää myös verkostoissa  

Kapkaupungissa järjestettiin vuonna 2010 suuri Lausannen liikkeen maailmanevankelioimisen konferenssi.i
Jokin aika sitten keskusteltiin Yhdysvalloissa pidetyistä rukousaamiaisista. Rukousaamiainen ei ole yhden päivän aamupala, johon liittyy rukousta, vaan muutaman päivän tapahtuma erilaisine tilaisuuksineen ja puheineen.  

Lehtitietojen mukaan se näyttää muistuttavan lähetystyön verkostoissa olevia tapahtumia, vaikkapa Lausannen liikkeen suurimpia kokouksia. Niihin osanottajat (n. 3000-4000) tulevat yksilöinä ja eri mailla on kiintiöitä, joiden mukaan väkeä kutsutaan. 

Yhdysvalloissa korostetaan yksilöä, jota pidetään toiminnan avaimena. Yksilöiden tunteminen on verkostoitumista. Jos on tavannut henkilön jossakin kokouksessa, on helppoa ottaa myöhemmin yhteyttä ja rakentaa luottamusta.

Lausannen liike (per.1974)  on yksi lähetystyön verkostoista. Verkostot kokoavat lähetyksen väkeä yhteisiin kokoontumisiin. Näin jaetaan näkyä, tietoa ja yritetään välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä. Ajankohtainen asia on nuorten johtajien koulutus ja tukeminen. Tätä koskeva tapahtuma järjestettiin jokin aika sitten Indonesiassa. Lausannen liikkeeseen kuuluu myös alaverkostoja, jotka kokoontuvat pienemmällä kokoonpanolla. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism on kokoontunut vuodesta 1980 ja järjestänyt lukuisia alueellisia ja maailmanlaajuisia kokoontumisia. Näissä tarkastellaan lähetystyötä  juutalaislähetyksen  näkökulmasta.
LCJE julkaisee eri puolilla maailmaa järjestettyjen konferenssien uutisia LCJE Bulletin -lehdessä.

Suomessa LCJE:n edustajana toimii Juutalaisevankelioimisen Suomen työryhmä (JUST).torstai 22. helmikuuta 2018

Billy Graham (1918-2018) oli perustamassa Lausannen liikettä
 
Lausannen julistuksen allekirjoitus vuonna 1974, Billy Graham oikealla.


Eilen 21.2. edesmennyt  Billy Graham tunnettiin suurten kokousten evankelistana. Hän kävi Suomessakin suurkokouksissa kaksi kertaa, 1950-luvulla ja viimeksi 1987.


Billy Graham antoi panoksensa maailmanlähetykseen olemalla mukana ja kokoavana hahmona Lausannen liikkeeksi muodostuneessa lähetysverkostossa. Lausannen liike syntyi vuonna 1974 Sveitsissä pidetyssä maailmanlähetyksen kongressissa. Liike halusi koota yhteen niitä tahoja, jotka korostivat evankeliumin julistamista niille, jotka eivät ollleet sitä kuulleet. Liikkeen teologinen perusta on lausuttu Lausannen julistuksessa (Lausanne Covenant).


Liikkeen perustamisen taustalla oli ”lähetystyön kriisi”, joka syntyi toisen maailmansodan jälkeen.  Se kulminoitui Kansainvälisen lähetysneuvoston  sulautumisessa Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN) New Delhin yleiskokouksessa vuonna 1961.  Erityisesti 1960-luvulla koettiin, että lähetystyön identiteetti uhkasi siirtyä pois Raamatun, Jeesuksen Kristuksen  ja hänen antamansa lähetyskäskyn viitoittamsta suunnasta.


1960-luvulla korostettiin yhteiskunnallista vallankumousta ja KMN:n kokouksissa puhalsivat vallankumoukselliset tuulet.Ne jotka eivät tätä hyväksyneet kokivat läheisemmäksi Lausannen liikkeen painotukset, jotka kirjattiin Lausannen julistukseen kesällä 1974. Alussa ei ollut varmaa, millaisen vastakaiun liike saisi. Billy Graham oli  kokoavana persoonana erityisesti alkuvaiheessa ja myöhemminkin.


Hän muisti yksinkertaisesti korostaa lähetystyön hengellisen perustan merkitystä. Esimerkiksi Kapkaupungin kokoukseen lähettämässään tehvehdyksessä hän toivoi, että Lausannen liike pitäisi mielessään evankeliumin julistuksen, Kristus-keskeisyyden ja rukouksen. 

 Oli Jumalan hyvää johdatusta, että lähetysliike sai alkuajan perustajiin voimakkaan evankelistan kutsumuksen omanneen henkilön.

Kuvat: Lausannen liikeken  Kapkaupungin kokouksen 2010 näyttelystä.
Tarra vuoden 1974 kokouksen oheimateiaalia. 
Lausannen liikkeen näyttelyä Kapkaupungin kokouksessa 2010.

 
Tarra perustamiskokouksesta